Business manager senior program lead

De Maister ondersteunt één van de Area Leads binnen Financing Tribe van de Wholesale Bank. Denk daarbij aan het trekken van de herijking van de Area Visie (sessies vormgeven en leiden), het houden van engagement workshops en de agile heartbeat vormgeven en faciliteren


Strategische concretisering en executie

De Maister ondersteunt de directie en MT bij het concretiseren van een aantal strategische thema’s. Naast het opstellen van analyses gaat het ook om implementatie in gang zetten door middel van workshops e.d.


Projecten binnen de Alarmcentrale

De Maister voert het projectmanagement over een cruciaal project rondom het hoogseizoen. Daarnaast is de Maister ook onderdeel van een groot projectteam dat zich bezighoudt met de positie op arbeidsmarkt