Meerjarenstrategie opstellen en vertalen naar de werkvloer

De Maister ondersteunt de directie van NBD met het opstellen van een meerjarenstrategie. Als vervolg daarop is de opdracht van de Maister om deze door te vertalen door middel van een roadmap en workshops. Het doel is om de strategie te laten leven op de werkvloer en concreet te maken met projecten en acties. De Maister werkt daarin samen met de managers in de organisatie.


Procesoptimalisatie en verhogen van engagement

De Maister ondersteunt één van de Area Leads binnen Financing Tribe van de Wholesale Bank. Denk daarbij aan het trekken van de herijking van de Area Visie (sessies vormgeven en leiden), het houden van engagement workshops en de agile heartbeat vormgeven en faciliteren


Strategische concretisering en executie

De Maister ondersteunt de directie en MT bij het concretiseren van een aantal strategische thema’s. Naast het opstellen van analyses gaat het ook om implementatie in gang zetten door middel van workshops e.d.