Blog 3 | De concrete vaardigheden en expertise van een Maister

Blog 3/3 | De concrete vaardigheden en expertise van een Maister

In de eerste blog van deze serie vertelde Wiet Verkooijen, directeur van Maisters, over ons gedachtegoed rondom vakmanschap en de unieke benadering van Maisters in het adviesvak. In de tweede blog dook hij dieper in op hoe we de optimale leeromgeving creëren voor onze Maisters en hoe theorie en praktijk elkaar versterken. In deze derde en laatste blog van de serie gaat Wiet inhoudelijk in op de concrete vaardigheden en expertise die onze Maisters ontwikkelen. Welke specifieke kennis en vaardigheden vinden wij belangrijk en hoe zorgen we ervoor dat onze young professionals uitgroeien tot vakkundige managementconsultants?

Het juiste evenwicht tussen hard skills en soft skills

In de eerste blog uit deze serie had ik het al over de combinatie van consultancyopdrachten, vakinhoudelijke coaching, intensieve intervisiebegeleiding en een uniek opleidingsprogramma. Als ik nu specifiek kijk naar het opleidingsstuk, wat stoppen we dan in dat programma om de Maisters voldoende handvatten te geven voor het consultancyvak? Dat zijn eigenlijk een aantal trainingen op de wat hardere vaardigheden, oftewel hard skills, en de zachtere vaardigheden, oftewel soft skills. Hard skills omvatten de meer analytische kant van het werk, zoals projectmanagement en strategische planning. Aan de zachtere kant, de soft skills, zitten vooral de vaardigheden die nodig zijn om een goed veranderproces te kunnen begeleiden, maar ook intermenselijke vaardigheden. Denk hierbij aan hoe je interventies doet, hoe je met weerstand omgaat, dat soort zaken. Deze tweedeling in ons opleidingsprogramma zorgt ervoor dat Maisters zowel de technische kennis als de menselijke vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een succesvol te worden.

 

Wiet Verkooijen

Trainingen gericht op projectmatig werken en persoonlijke effectiviteit

In het begin van ons programma ligt de focus sterk op methodieken die helpen om als adviseur snel goed uit de verf te komen op je opdracht. Denk aan trainingen over projectmatig werken, stakeholdermanagement en het maken van een goed plan van aanpak. Deze methodieken zorgen ervoor dat Maisters meteen vanaf het begin effectief kunnen werken in een complexe omgeving. Rinze Veenstra, een van onze Maisters, heeft dat – gelukkig – ook precies zo ervaren: “Die persoonlijke effectiviteit komt al vrij snel in het programma aan bod. Dat linkt ook heel mooi aan een van de elementen van die vertrouwensformule, die zo’n essentiële rol speelt bij het worden van een trusted advisor.”

Diepgang en complexiteit in de vervolgfase

Naarmate het programma vordert, bouwen we voort op deze basis en introduceren we complexere materie. In het tweede blok richten we ons meer op consultingskills, waarbij de nadruk ligt op de interactie met klanten en medewerkers. Dit omvat trainingen in strategie-executie en het ontwikkelen van een roadmap. In deze fase helpen we onze Maisters om hun vaardigheden verder te verfijnen en zich comfortabel te voelen in interacties met diverse stakeholders. In het derde blok bieden we meer ruimte voor persoonlijke invulling en richten we ons op de uitstroom na Maisters. We begeleiden onze Maisters in hun toekomstplannen en helpen hen een helder toekomstbeeld te ontwikkelen. Dit maakt het programma niet alleen diepgaand, maar ook zeer persoonlijk en gericht op de lange termijn.

De vertrouwensformule als leidraad

Ik denk dat we voor ieder element van de vertrouwensformule trainingen hebben die daarbij helpen. We hebben bijvoorbeeld een training persoonlijke effectiviteit die zich richt op betrouwbaarheid. Daarnaast hebben we ook een mooie training over kwetsbaar opstellen en hoe je dat doet, wat erg ten goede komt aan ‘intimiteit’ binnen de vertrouwensformule. Een andere waardevolle training is Conscious Leadership, die zich richt op het bewust zijn van eigen gedrag en het niet egocentrisch handelen. In plaats daarvan leer je hoe je je eigen emoties en gedachten een plek kunt geven en erover kunt praten. Al deze trainingen zorgen ervoor dat onze Maisters niet alleen technisch bekwaam zijn, maar ook op een authentieke en betrouwbare manier kunnen samenwerken met klanten en hun medewerkers.

Praktijkgericht en interactief leren

Onze trainingsaanpak is praktijkgericht en interactief. We geloven dat je het beste leert door te doen, daarom gebruiken we veel casusbesprekingen en rollenspellen. Dit zorgt ervoor dat onze Maisters de theorie direct kunnen toepassen in een voor hen vertrouwde omgeving voordat ze deze in de praktijk brengen. Daar heeft Rinze onlangs ook een mooi inzicht over gedeeld: “We hebben het natuurlijk vooral over consultancyskills, maar feitelijk zijn het vaardigheden die je op heel veel aspecten van je leven kunt toepassen. Dus of je nu intern of extern adviseur wordt of een heel ander beroep gaat uitoefenen of privé iets moeilijks moet aanpakken, deze vaardigheden helpen je verder.”

Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Alle ervaringen die je opdoet, maken je misschien ook wel tot een ander persoon. Dat linkt ook weer terug naar mijn eerste blog waarin ik vertelde dat iedereen een adviserende rol kan hebben. Of je nou vader, moeder, oom, vriend of partner bent, je komt vaak in situaties waarin je de vaardigheden die je in ons programma ontwikkelt, kunt gebruiken.

Ruimte voor dialoog

Bij de trainingen laten we bewust veel ruimte voor dialoog, met elkaar en met de trainer. Dat is een rode draad door het hele programma: onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Je draait niet een lesje af, maar leert ook hoe anderen bepaalde dingen hebben aangepakt en hoe je zelf dingen anders kunt doen op basis van hun ervaringen. Dit draagt echt bij aan het interactieve deel van de trainingen, waardoor het niet voelt als een hoorcollege. Waar de trainingen meer op vaardigheden gericht zijn, ga je samen – of soms alleen – aan de slag, je presenteert het resultaat en daarop krijg je feedback van de groep. Bij soft skill-trainingen, maar soms ook bij hard skill-trainingen, gebruiken we rollenspellen en andere trainingsmethodes. Dat is echt heel waardevol. Veel van de trainers zijn ervaren adviseurs van Summiteers. Zij delen hun eigen worstelingen en bevindingen. Ze zijn immers geen alwetende goeroes, maar gewoon mensen van vlees en bloed die werken in de adviespraktijk. Het is erg leerzaam om van hen te horen wat hun valkuilen zijn geweest en welke tips en tricks ze hebben ontdekt gedurende hun carrière.

Een afgerond traject met blijvende impact

Ons opleidingsprogramma heeft een duidelijke structuur met een begin en een einde, waarbij de Mai de laatste uitdaging vormt. Dit is een tweedaagse proeve van bekwaamheid waarin Maisters al hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten. Het programma is ontworpen om niet alleen tijdens de duur van de opleiding waardevol te zijn, maar ook om blijvende impact te hebben op het professionele en persoonlijke leven van onze Maisters. Dit maakt het een uniek en effectief traject voor de ontwikkeling van toekomstige managementconsultants.

Ook interesse in een toekomst als trusted advisor?

Heb jij het in je om een trusted advisor te worden? Voel jij de passie om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk, binnen het adviesvak? Dan is het Maisters-programma precies wat je zoekt. Jouw toekomst als trusted advisor begint bij Maisters.

 


Blog 2 | Het pad van Maisterschap. Zo geven wij vorm aan de ontwikkeling van de Maisters

Blog 2/3 | Het pad van Maisterschap. Zo geven wij vorm aan de ontwikkeling van de Maisters

In de eerste blog van deze serie vertelde Wiet Verkooijen, directeur van Maisters, over ons gedachtegoed rondom vakmanschap, de essentie van een ’trusted advisor’ en de unieke benadering van Maisters als het gaat om het adviesvak. In deze blog duikt hij dieper in op hoe we die optimale leeromgeving creëren voor onze Maisters. Hoe versterken theorie en praktijk elkaar en welke rol spelen opdrachtgevers, de coaches van Summiteers en de mede-Maisters?

Learning by doing

In de vorige blog vertelde ik al dat Maisters is ontstaan uit onze wens om young professionals te helpen hun adviesvaardigheden te ontwikkelen. En vaardigheden ontwikkel je door te oefenen: learning by doing. Bij Maisters geloven we sterk in de symbiose tussen leren en doen, dat vormt de kern van ons opleidingsprogramma. We zijn een dynamische businessschool, waar je leren direct in de praktijk brengt. Praktische toepassing, oefeningen, rollenspellen, en het meenemen van echte opdrachtvoorbeelden om te analyseren en te verbeteren, daar houden we van. Zo ontwikkelen onze Maisters zich, niet door de tien belangrijkste punten voor het maken van een plan uit het hoofd te leren, maar door de theorie daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Daardoor beklijft het veel beter en wordt het echt eigen.

Wiet Verkooijen

Van theoretisch raamwerk naar praktische toepassing

Toen we Maisters begonnen, hebben we dan ook bewust gekozen om het opleidingsprogramma niet te vol te stoppen. We hebben het nu zo ingericht dat Maisters elke vrijdag aan hun ontwikkeling werken. Daarbij hebben ze maandelijks een training- en intervisie-sessie, waarbij ze de overige vrijdagen ruimte hebben voor toepassing, reflectie en interne projecten. Op die manier krijgen onze Maisters elke twee weken een nieuwe ‘injectie’ van kennis, waarna ze die theoretische handvatten direct kunnen toepassen in hun uitdagende opdrachten. Dat zorgt ervoor dat Maisters niet overladen worden met theorie, maar wel frequent genoeg kennis krijgen aangedragen om toe te passen in hun werk. Natuurlijk proberen we ook flexibel te zijn in ons programma. Wanneer een Maister start met een opdracht waarbij kennis over Lean belangrijk is, maar de relevante training staat pas later gepland, gaan we natuurlijk iets doen om die persoon de juiste start te geven.

De coach als verbinder van theorie en praktijk

De rol van de coaches is tweeledig. Enerzijds helpen ze om de opgedane kennis toe te passen. Het is immers altijd een uitdaging om de juiste kennis op het juiste moment te bieden. Maisters leren in de praktijk. Echter, het is voor ons onmogelijk om te voorspellen wanneer ze tegen iets aanlopen. Ons opleidingsprogramma heeft een bepaalde volgorde, maar het kan soms even duren voordat een Maister een directe link legt tussen een recente training en een uitdaging in de praktijk – daar kan wel een half jaar tussen zitten. Daarom is het zo waardevol dat de Maisters een coach hebben die met hen meedenkt. Bijvoorbeeld, als een Maister een lastig overleg heeft met een opdrachtgever, kan de coach helpen herinneren aan een relevante training die een paar maanden eerder plaatsvond. Zo is een coach niet alleen een mentor, maar ook een sparringpartner die helpt om de theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

De optimale stretch

De andere rol die voor een coach is weggelegd is om de Maisters uit te dagen. Dat is ook de belofte die we maken zodra je bij ons begint; we garanderen dat we je in de optimale stretchzone zullen krijgen. Het is niet de bedoeling dat onze Maisters in de stress schieten, want dan leer je niets. Maar verwacht niet dat je 2,5 jaar lang in je comfortzone kunt blijven. Rinze Veenstra, een van onze Maisters, vertelde me onlangs hoe hij dit ervaart: ‘Het is goed om buiten je comfortzone te stappen, maar als je te ver gaat, werkt het niet meer. Bij Maisters is het juist fijn dat er een goede balans is tussen zelf dingen uitzoeken – dus echt de stretch opzoeken en buiten je comfortzone gaan – en toch altijd kunnen terugvallen op de hulp van je coach, een andere Maister, of je opdrachtgever. Die is immers op de hoogte van het leertraject. Ook de rol van de opdrachtgevers is tweeledig. Enerzijds is daar natuurlijk het geven van feedback op je leerdoelen, of ‘feed-forward’. Maar afhankelijk van de relatie die je met je opdrachtgever opbouwt, kun je ook meer de diepte in en over je persoonlijke ontwikkeling spreken Dat geeft voor mij een extra dimensie aan de leerervaring.’

Wisselwerking tussen coach en opdrachtgever

Zo ontstaat er een prachtige wisselwerking tussen de coach en de opdrachtgever. De opdrachtgever ziet de Maister dagelijks aan het werk, iets wat je als coach niet ziet. Dat kan het geven van directe feedback bemoeilijken. De opdrachtgever kan dit wel. De coach daarentegen kan vanuit een meer objectief perspectief naar de situatie kijken, en kan met de Summiteers-ervaring op zak een ander licht op het vraagstuk bieden.

Interactief leren binnen en buiten het curriculum

Je ziet dat de Maisters niet alleen met hun coaches en opdrachtgevers sparren, maar ook actief de interactie zoeken met hun chaptergenoten. Dat kan om theoretische vraagstukken gaan, maar de focus ligt vooral op persoonlijke vaardigheden, groei en uitdagingen. Nu we wat groter zijn en meerdere chapters hebben, merk ik dat de Maisters deze verbindingen nog actiever opzoeken. Het is natuurlijk heel interessant om te horen hoe iemand anders een uitdaging met een bepaald type opdrachtgever of in een specifieke omgeving heeft aangepakt.

Unieke dynamiek

Die hele wisselwerking tussen Maisters onderling, de opdrachtgever, de begeleider op de opdracht en de coach zorgt voor een unieke en waardevolle dynamiek in ons ontwikkeltraject. Dat onderscheidt het ook van traditionele opleidingstrajecten. Bij een MBA volg je als professional een opleiding buiten je dagelijkse werk om. Je leert van alles en keert vervolgens terug naar je reguliere werkomgeving. Onze aanpak is anders. Als Maister werk je vijf dagen per week actief aan je ontwikkeling, geïntegreerd in je werkcontext. Zo sluit de leerervaring naadloos aan bij de praktische toepassing.

Continue uitdaging

Het succes van ons concept zit ‘m in de scherpte van de opdrachten. Een Maister doet intensieve verandertrajecten die verre van eenvoudig zijn. Je moet van niets iets maken. Bij een minder complexe opdracht ben je minder gemotiveerd om wat je leert toe te passen. Het is echt niet dat onze theorie nou de heilige graal is die je alle antwoorden biedt. Het is ook niet dat we het je eens in de maand moeilijk maken tijdens een training. Bij ons word je continu uitgedaagd. Zo ondersteunen we je om dagelijks, stap voor stap, beter te worden in het omgaan met deze complexiteit. Dat is ook waarom we zoveel waarde hechten aan het actief toepassen van leerdoelen. Natuurlijk ben je als young professional gewend om leerdoelen te hebben, maar vaak zijn dat slechts theoretische doelen die ergens in een notitieboekje onder je kussen eindigen. Bij ons word je gedwongen om je doelen om te zetten in concreet gedrag. Daarnaast heb je een coach die fungeert als accountability-partner, die je op een vriendelijke, maar dwingende manier stimuleert om daadwerkelijk met die doelen aan de slag te gaan. Hierdoor merk je ook echt dat je vooruitgang boekt en ergens beter in wordt. Dat maakt het heel vet.

Vertrouwensformule

In de vorige blog had ik het al over de vertrouwensformule, die een essentiële rol speelt bij het worden van een trusted advisor. Je moet als trusted advisor geloofwaardig zijn, betrouwbaar, intimiteit kunnen bieden en niet egocentrisch zijn. Ons programma biedt gerichte ondersteuning op al deze aspecten. Dat betekent dat je voortdurend wordt uitgedaagd, en voor elk element van de vertrouwensformule bieden we praktische handvatten. Bovendien heeft ons programma zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld, waarbij we continu evalueren: wat moet erbij? Wat kan eraf? Hoe kan de volgorde beter?

Ook interesse in een toekomst als trusted advisor?

Heb jij het in je om een trusted advisor te worden? Voel jij de passie om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk, binnen het adviesvak? Dan is het Maisters-programma precies wat je zoekt. Jouw toekomst als trusted advisor begint bij Maisters.

 

 


Blog 1 | Vakmanschap is Maisters-schap

Blog 1/3 | Vakmanschap is Maisters-schap. Waarom wij doen wat wij doen.

Maisters ontwikkelt jonge, talentvolle professionals tot vakkundige managementconsultants. Dat doen we via een 2,5-jarig programma dat stevige consultancyopdrachten, vakinhoudelijke coaching, een uniek opleidingsprogramma en intensieve intervisiebegeleiding combineert. Zo bouwen onze opdrachtgevers samen met de Maisters aan de toekomst van hun organisatie. Maar wat maakt iemand nu echt een vakkundig adviseur? In deze blog duikt Wiet Verkooijen, directeur van Maisters, dieper in ons gedachtegoed rondom vakmanschap, de essentie van een ’trusted advisor’ en onze unieke benadering van het adviesvak.

Wiet Verkooijen

Waarom Maisters?

Maisters helpt young professionals zich verder te ontwikkelen tot deskundige adviseurs. Waarom we begin 2021 aan dit avontuur zijn begonnen? Dan moeten we even een stukje teruggaan in de tijd. Dolf L’Ortye, Lidia Swinkels, Paul van Bekkum en ikzelf zijn echte vakidioten, met een enorme passie voor het consultancyvak. Nadat we in 2018 startten met Summiteers, kwamen we al snel tot de conclusie dat we dit prachtige ambacht – want dat is het – ook wilden overdragen aan anderen. We merkten dat professionals die al een tijdje meedraaien, op een gegeven moment verdieping zoeken. Maar een passend aanbod ontbrak. Dat gat, daar zijn we met Maisters ingesprongen.

De vertrouwde adviseur

De naam Maisters is een afgeleide van David Maister. In zijn boek ‘De vertrouwde adviseur’ beschrijft hij heel helder dat het zijn van een consultant, een adviseur, écht een vak is. Een vak dat om specifieke professionele vaardigheden en gedragingen vraagt, maar ook op persoonlijk vlak de nodige ontwikkeling vergt. Een ’trusted advisor’ is betrouwbaar, kan zich kwetsbaar opstellen, moet geloofwaardig zijn, en vooral niet te veel met zichzelf bezig zijn.

Vertrouwen en luisteren

Vraag mensen wat een adviseur is, en ze zeggen vaak: een externe consultant. Toch is dat niet helemaal terecht. Ja, voor sommigen is het een beroep, maar iedereen neemt zo nu en dan de rol van adviseur op zich. De kernvraag waar het boek van Maister om draait is: wat maakt je een effectieve adviseur? Het antwoord ligt in het vertrouwen dat de geadviseerde in jou heeft. Zijn boek zoomt in op hoe vertrouwen tussen mensen werkt. Natuurlijk gaat het ook over andere aspecten van het adviesvak, maar het komt steeds weer terug op dat vertrouwen. Vertrouwen en goed luisteren. Je kunt alleen adviseren als je eerst exact begrijpt wat er speelt. Mensen zijn vaak te snel geneigd om te denken dat ze de vraag begrijpen en staan direct met een antwoord klaar. Maister onderstreept het belang van de tijd nemen om de vraag op tafel te krijgen. Dan heb je al de helft gewonnen. Dit gedachtegoed hebben we als fundament genomen voor ons ontwikkelprogramma.

Expert versus adviseur

Je hoeft dus niet altijd formeel een consultant te zijn om een adviseursrol aan te nemen. Of je nu analist bent, controller, projectmedewerker, of een rol vervult in communicatie, adviescomponenten komen in veel functies van pas. Maar de grap is: deze mensen bezitten vaak specifieke expertise, en juist die diepgaande kennis kan een belemmering vormen voor hun adviesvaardigheden. Natuurlijk kun je zowel een expert in je vakgebied zijn als een effectieve adviseur. Deze twee rollen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar zelfs versterken, maar het gaat wel om verschillende vaardigheden. Als expert heb je al snel de neiging om vanuit je eigen kennisgebied te willen praten. Terwijl je als adviseur niet moet praten, maar luisteren, vragen stellen en met de ander bezig moet zijn. De diepgaande, inhoudelijke kennis over een bepaald onderwerp zit bij de klant. Zij weten hoe hun organisatie functioneert of hoe hun product in elkaar zit. Het is niet jouw taak als adviseur om ook al die kennis tot je te nemen. Inhoud speelt zeker een rol, maar het is de kunst om een structuur of proces rondom die inhoud te creëren. Daarbij houd je als goede adviseur ook nog eens rekening met de gedragskant. Door in te zetten op deze menselijke factor, breng je mensen samen, zorg je voor onderling begrip en faciliteer je effectievere samenwerking. Op die manier maak je hetgeen je bereikt op het vlak van inhoud en proces duurzamer. Het is deze combinatie van inhoud, proces en gedrag die echt het verschil maakt bij het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie.

Het pad naar vakmanschap

Voor young professionals die hun vaardigheden in het adviesvak willen verbeteren, bieden wij een ontwikkeltraject van 2,5 jaar aan. Het is een soort meester-gezelconstructie, waarbij de deelnemers door drie uitdagende strategische opdrachten geleid worden. Ze krijgen ook alle tools, kennis, en een denkraam aangereikt om als professional verder te groeien. Tijdens dit traject kunnen ze niet alleen rekenen op begeleiding van ervaren consultants van Summiteers, maar ook op ondersteuning vanuit de klant. Dit biedt een unieke combinatie van leren door ervaring, persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Op deze manier leren komen ze het vak van managementconsultant echt te kennen en bouwen ze het ideale profiel op voor hun volgende carrièrestap op de arbeidsmarkt.

Jaren vooruit

Wanneer young professionals hun traject bij ons afronden, willen we dat ze het gevoel hebben dat ze een schat aan kennis en ervaring hebben opgedaan waar ze jaren mee vooruit kunnen. Dit is ook wat we terugkrijgen van onze Maisters. Rinze Veenstra, een van onze Maisters, vatte onlangs zijn ervaring treffend samen: ‘In mijn werk heb ik nog nooit zo weinig over de inhoud geleerd en zoveel over mezelf. De ruimte die er is om met je eigen leerdoelen aan de slag te gaan, en het feit dat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is en er ruimte voor maakt, is echt uniek.’

In de praktijk

Als er een nieuw groepje Maisters begint, beginnen we met een verhelderende oefening. We vragen eerst: ‘Wat is een adviseur volgens jou?’ Het standaardantwoord gaat vaak over beroepen als advocaten, consultants en accountants. Dan draaien we de vraag om: ‘Van wie in je leven heb je echt waardevol advies gekregen?’ Dan zie je het beeld verschuiven naar de vertrouwenssfeer. Dan krijgen we antwoorden als: mijn vader, mijn oma, een leraar. Als we vervolgens doorvragen naar wat die persoon dan zo’n waardevolle adviseur maakt, is de consensus duidelijk: ze luisteren goed, begrijpen me en voelen aan wat belangrijk is. Deze oefening biedt nieuwe Maisters een nieuw perspectief op wat het betekent om een adviseur te zijn. Dat ligt over het algemeen ver verwijderd van het initiële, meer formele beeld dat ze hadden.

Het ontwikkelprogramma in detail

Ons ontwikkelprogramma is heel goed doordacht. We willen niet alleen de kennis en kunde van onze Maisters vergroten, maar ook hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei stimuleren. Dit doen we aan de hand van een gestructureerd pad dat meerdere facetten van het adviesvak bestrijkt. In een volgende blog zoomen we dieper in op hoe we dat vakmanschap tot leven brengen.

Ook interesse in een toekomst als trusted advisor?

Heb jij het in je om een trusted advisor te worden? Voel jij de passie om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk, binnen het adviesvak? Dan is het Maisters-programma precies wat je zoekt. Jouw toekomst als trusted advisor begint bij Maisters.


Kennisuitwisseling bij logistiek dienstverlener Veenstra|Fritom

Afgelopen vrijdag zijn we afgereisd naar Veenstra|Fritom in het Friese Heeg. Er stond een bedrijfsbezoek op de planning bij dit Maisters-partnerbedrijf.

We werden hartelijk ontvangen met Friese Oranjekoek waarna we startten met de bedrijfspresentatie, waarin de rijke 95-jarige geschiedenis van het bedrijf duidelijk werd. Erg mooi om de gepaste trots van de werknemers te zien. Het familie-aspect binnen dit bedrijf is voelbaar. Niet op de laatste plaats omdat ook de 3e en 4e generatie van de familie volop vertegenwoordigd zijn. Na een toelichting van Rinze en Sanne over het Maisterstraject vertelde Hermke over haar bijna afgeronde opdracht bij Veenstra|Fritom omtrent de duurzaamheidsstrategie.

In de rondleiding door de verschillende hallen, kantoor en rangeerterrein werd ook de breedte van de diensten van Veenstra|Fritom duidelijk. Naast het standaard transport zijn ook 24 uurs distributie, warehousing met just-in-time levering en slimme logistieke oplossingen een greep uit de waarde toevoegende diensten.

Na de lunch is een deel van de Maisters samen met werknemers van het bedrijf aan de slag gegaan met pyramide schrijven. Onder leiding van Bastiaan en Job zijn er nieuwe inzichten opgedaan in zowel de dagelijkse interne communicatie als de uitingen richting klanten.

Bij Maisters zijn we naast strategisch ook niet vies van ‘hands-on’ bezigheden. Onze praktische vaardigheden werden getest met een logistieke activiteit. We mochten in de gloednieuwe vrachtwagens rijden en laden/lossen met elektrische pompwagens. Kortom, een geslaagde dag, waarbij we een goed beeld hebben gekregen van het mooie Veenstra|Fritom en medewerkers hebben kunnen trainen in pyramide schrijven. Binnenkort zal Joost ook in het hoge noorden zijn tweede opdracht gaan uitvoeren.


Kennis delen bij de klant

Bij Maisters vinden we het belangrijk en leuk om kennis te delen. Consultancyvaardigheden zijn namelijk ook relevant voor andere professionals.

Zo presenteerde Maister Job Kleine Haar op zijn opdracht bij Logicx – 24-uurs Vervangend Vervoer, Berging en Transport de theorie van het Pyramide Principe. Hierin staat centraal, hoe je gestructureerd een boodschap overbrengt aan je publiek. Dit vraagt: een analyse van je publiek, het uitdiepen van de boodschap en het onderbouwen daarvan met argumenten. Deze punten in de juiste volgorde uitwerken zorgt ervoor dat de inhoud van de boodschap snel en duidelijk overkomt.

“Het is erg leuk dat ik mijn opgedane kennis in de training over het Pyramide Principe nu zelf kan doorgeven aan het directieteam van de klant”

De essentie: begin altijd met de kern vooraan!
Is dat gelukt?🧐


In gesprek met een Maister en zijn coach

‘De lijm die het ontwikkeltraject bindt’: In gesprek met een Maister en zijn coach

Consultancy.nl interviewde Maister Joost en zijn coach Wietse Maathuis. 

Dit najaar begon Joost Offringa aan de volgende stap in zijn prille carrière: hij werd Maister. Gedurende een tweeënhalf jaar durend ontwikkelprogramma werkt hij aan drie stevige klussen bij drie opdrachtgevers.

Het idee is dat de Maisters – die allen al enkele jaren werkervaring op zak hebben – solo als consultant aan de slag gaan binnen een uitdagende omgeving. Er is dus geen senior collega die fulltime op hetzelfde project zit.

Joost Offringa en Wietse Maathuis - Maisters

Dat betekent echter niet dat Joost en zijn collega-Maisters volledig in het diepe worden gegooid. Om te zorgen dat ze zich staande weten te houden tijdens hun opdracht, ontvangen ze intensieve coaching. Daarvoor worden ze gekoppeld aan een ervaren coach van zusterbedrijf Summiteers. In het geval van Joost is dit Wietse Maathuis.

Inmiddels zijn Joost en Wietse een half jaar aan elkaar verbonden als Maister en coach. Een mooi moment om ze eens te vragen hoe het bevalt.

Joost: “Door Wietse Maathuis kan ik solo op een uitdagende opdracht worden gezet zonder vast te lopen.”

Lees meer over de ervaring van Joost met een ervaren consultant van Summiteers als coach in het artikel op consultancy.nl. 


Rinze Veenstra en Hester Suttorp over hun keuze voor Maisters

Consultancy.nl interviewde Maisters Rinze en Hester over hun keuze voor Maister.

Met hun master en eerste werkervaring op zak, sloten Rinze Veenstra en Hester Suttorp zich afgelopen november aan bij Maisters. De twee jonge talenten vertellen over hun keuze voor het young professionals-programma en blikken terug op hun eerste maanden.

Sinds eind 2021 brengt Maisters professionals met 2 tot 5 jaar werkervaring de fijne kneepjes van het managementadviesvak bij. Wat het programma onderscheidt van de vele traineeships in de markt, is dat het zich specifiek richt op talenten die al hun eerste stappen op de arbeidsmarkt hebben gezet.

Zo ook Hester Suttorp en Rinze Veenstra. Hester rondde een master in Food Safety Law af in Wageningen, waarna ze haar eerste werkervaring opdeed als projectmanager en compliance-specialist. Rinze voltooide in Rotterdam een master Supply Chain Management en werkte daarna als productie- en demand planner bij een internationaal bedrijf in de levensmiddelensector.

Rinze Veenstra en Hester Suttorp - Maisters

Naast dat ze beide een hele andere achtergrond meebrengen, hebben de twee ook ieder zo hun eigen redenen om te kiezen voor een loopbaan in de consultancy. Hester vertelt dat ze zich graag bezighoudt met managementvraagstukken. “Het werken met klanten geeft me energie, omdat ik graag mensen help en me inzet voor anderen”, legt ze uit.

“Ook spreekt de afwisseling van de opdrachten mij aan. Ik ben breed geïnteresseerd en verdiep me met plezier in verschillende leefwerelden.”

Rinze geeft aan dat de consultancy geen voor de hand liggende tweede carrièrestap was. “Ik heb een achtergrond in de supply chain/logistiek en dan met name in de operatie. In mijn vorige baan realiseerde ik me echter dat ik meer behoefte had aan verbreding. Het lijkt me interessant om ook met meer strategische vraagstukken en verandertrajecten in aanraking te komen.”

Lees meer over de doorslaggevende factor in de keuze voor Maisters in het artikel op consultancy.nl


Eric en Wiet bouwen verder aan Maisters

Eric en Wiet bouwen verder aan Maisters

We beginnen het nieuwe jaar meteen goed! Vanaf 1 februari 2023 zal Wiet Verkooijen onderdeel worden van het Maisters Management Team en mee gaan helpen met het verder uitbouwen van Maisters. Wiet heeft meer dan 10 jaar ervaring als consultant en kent het adviesvak als geen ander. Daarnaast heeft Wiet ruime ervaring met ontwikkelprogramma’s en het coachen en begeleiden van young professionals.

Wij kijken met veel plezier uit naar de samenwerking met Wiet!

Namens Maisters MT

Eric Moes

“Het Maisters concept is een prachtige en unieke propositie, waar ik enorm graag een bijdrage aan lever. Het is een intensief leer- en ontwikkelprogramma waarbij jonge professionals het consultancy vak leren door hun tanden te zetten in uitdagende en veelal strategische transitievraagstukken. Daarbij worden ze gecoacht en getraind door ervaren consultants. Dit is een unieke kans voor jonge professionals en voor organisaties om adviestalent aan hen te binden! Voor mij persoonlijk komt dit avontuur precies op het juiste moment, waarbij ik al mijn ervaring en passie kwijt kan in dit nieuwe avontuur. Ik heb d’r zin an!” – Wiet


24 uur van Maisters

Afgelopen week waren we voor het eerst met zowel Chapter 1 als Chapter 2 bij elkaar voor de ’24 uur van Maisters’.

Bij het gastvrije en rustgevende Zwier aan de Vinkeveense plassen, hebben we de volgende stap gezet richting de toekomst van ons mooie bedrijf. Tijdens inspirerende, nuttige en soms ook verassende workshops zijn er veel goede ideeën ontstaan om Maisters naar het volgende plateau te tillen. We hebben hier alle vertrouwen in en zitten vol energie om hiermee aan de slag te gaan!

Uiteraard was er naast de workshops en vergaderingen ook voldoende ruimte om elkaar nog beter te leren kennen. Zo was er donderdagavond een borrel en mochten we er vrijdag vroeg uit voor een yoga sessie en voor de liefhebbers een frisse duik a la Wim Hof.

Kortom, een erg succesvolle en motiverende 24 uur die zeker voor herhaling vatbaar is!


Chapter 1 begint aan blok 2

De Maisters van Chapter 1 hebben hun eerste opdrachten succesvol afgerond en gaan door naar het tweede blok. Nieuwe opdrachten, verdiepende stappen en uitdagende training en opleiding.

Waar voorheen de intervisie begeleid werd door een coach, pakken de Maisters dat dit blok deels zelf op. Een extra leerervaring die de Maisters leert hoe een intervisie te doen en elkaar te coachen.

Het tweede blok is vormgegeven om ervaring op te doen in het impact maken en slagkracht te hebben binnen een organisatie. Voorbeelden van opleidingsthema’s zijn performance management, faciliteren maar bijvoorbeeld ook LEAN.