De Maister ondersteunt de directie van NBD met het opstellen van een meerjarenstrategie. Als vervolg daarop is de opdracht van de Maister om deze door te vertalen door middel van een roadmap en workshops. Het doel is om de strategie te laten leven op de werkvloer en concreet te maken met projecten en acties. De Maister werkt daarin samen met de managers in de organisatie.