Strategie en energietransitie

De Maister ondersteunt directie in het energietransitie vraagstuk. Fritom B.V. en haar dochterbedrijven willen in 2050 emissievrij zijn. De Maister brengt de mogelijkheden in kaart en begeleidt het opstellen van strategische doelen. Daarbij zorgt deze voor de vertaling naar scenario’s, een roadmap en een werkwijze om voortgang te monitoren. Ook creëert de Maister draagvlak en neemt deze de dochterondernemingen mee in het proces zodat de plannen gaan leven in de werkmaatschappij.