Strategy office portofoliomanagement

De Maister draagt bij aan de inrichting van een nieuw te vormen strategy office PFZW en ondersteunt daarbij het opzetten van het project portfoliomanagement. Daarbij hoort het creëren van overzicht van strategische projecten, het daaruit verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden/knelpunten en het adviseren hierover aan het MT.

Strategische concretisering en executie

De Maister ondersteunt de directie en MT bij het concretiseren van een aantal strategische thema's. Naast het opstellen van analyses gaat het ook om implementatie in gang zetten door middel van workshops e.d.

Strategie en energietransitie

De Maister ondersteunt de directie in het energietransitie vraagstuk. Fritom Group wil voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. De Maister inventariseert de ontwikkelingen in de technologie, brandstofmarkt en energiemarkt. Op basis van deze input en de kennis van de dochterondernemingen brengt de Maister de mogelijkheden in kaart. Daarbij zorgt ze voor de vertaling naar scenario’s, een roadmap en een werkwijze om voortgang te monitoren. Dit zorgt ervoor dat de strategie succesvol geïmplementeerd kan worden.

Procesoptimalisatie en verhogen van engagement

De Maister ondersteunt één van de Area Leads binnen de Financing Tribe van de Wholesale Bank. Denk daarbij aan het trekken van de herijking van de Area Visie (sessies vormgeven en leiden), het houden van engagement workshops en de agile heartbeat vormgeven en faciliteren.

Meerjarenstrategie opstellen en vertalen naar de werkvloer

De Maister ondersteunt de directie van NBD met het opstellen van een meerjarenstrategie. Als vervolg daarop is de opdracht van de Maister om deze door te vertalen door middel van een roadmap en workshops. Het doel is om de strategie te laten leven op de werkvloer en concreet te maken met projecten en acties. De Maister werkt daarin samen met de managers in de organisatie.